Who are the Participants

Bagizat Mergenbek, 13. Shymkent
Dimitriy Tolkachev, 15. Temirtau
Bagzhan Zhanet, 14. Shymkent
Alikhan Amandosov, 11. Temirtau
Viktoriya Yatsuk, 14. Shymkent
David Akhtilek, 12. Temirtau
Almina Bayseytova, 17. Shymkent
Amina Useeva, 12. Temirtau
Aydos Oraz, 9. Shymkent
Oksana Maltseva, 14. Temirtau
Pavel Zasimovich, 10. Shymkent
Anastasiya Mikhaylova, 13. Temirtau
Dimitriy Pukhov, 14. Shymkent
Alina Lepetukhina, 14. Temirtau
Yernur Zholdasbek, 14. Shymkent
Yelizaveta Sudnikovich, 13. Temirtau

Yelena Sidrova, 10. Shymkent
Asylzhan Laiykov, 13. Temirtau
Zhansaya Turganbay 13, Shymkent
Artyom Pikhtov, 17. Shymkent
Varvara Galasheva, 13. Temirtau
Diana Turekulova, 10. Shymkent