Who are the participants

Nur Zhakhsygueldin 11, Sarzhal.
Daniel Serikkhyzy 11, Aralsk
Ayzada Erzhankhyzy 12, Sarzhal.
Nurbakhyt Tanieva 13, Aralsk.
Daniar Khabdymanap 12, Sarzhal.
Ademi Zhakhsylykhova 14, Aralsk.
Togzhan Orazbekova 11, Sarzhal.
Nurdaulet Amangeldi 14, Aralsk.
Adebinur Abylgazina 12, Sarzhal.
Aruzhan Medeybaeva 14, Aralsk.
Madina Nurlybekova 12, Sarzhal.
Nurdaulet Tani 12, Aralsk.
Togzhan Sayasatova 12, Sarzhal.
Gaukhar Burkitova 13, Aralsk.
Balzhan Sagyndykhova 11, Sarzhal.
Enlik Makhanbetova 11, Aralsk.
Khuandyk Omirtaev 12, Sarzhal.
Erkenaz Khoyshanova 11, Aralsk.
Aybek Sovietkhazin 12, Sarzhal.
Milana Amankeldikhyzy 12, Aralsk.