Who are the participants

 

Tamara Kryukova 15

Tamara Kryukova, 15 (Donetsk)

1000315_EV_33

Irina Novikova, 18 (Donetsk)

Marina Guryenko 16

Marina Guryenko, 16 (Donetsk)

Nikita Chuykov 16

Nikita Chuykov, 16 (Donetsk)

Yana Pogorelaya 16

Yana Pogorelaya, 16 (Donetsk)

Anastasya Zhikhreva 15

Anastasya Zhikhreva, 15 (Donetsk)

Karina Cheshker 15

Karina Cheshker, 13 (Donetsk)

Veronika Pinigina 15

Veronika Pinigina, 15 (Donetsk)

Ekaterina Zhigaylo 15

Ekaterina Zhigaylo, 15 (Donetsk)

Renata Pisareva 19

Renata Pisareva, 19 (Donetsk)

Kristina Martinienko 18

Kristina Martinienko, 18 (Donetsk)

Anastasya Voytova 23

Anastasya Voytova, 23 (Donetsk)

Vladislav Motorey 17

Vladislav Motorney, 17 (Donetsk)

Anfrey Artinyuk 18

Andrey Artinyuk, 18 (Donetsk)

Alexey Yakel 23

Alexey Yakel, 23 (Donetsk)

masha

Marya Chugunova, 21 (Illichivsk)

daria

Darya Shulyanskaya, 22 (Illichivsk)

denis

Denis Shishkanov, 14 (Illichivsk)

aliona

Alyona Ivanova, 22 (Illichivsk)

1200615_EV_031

Marya Mazur, 25 (Illichivsk)

2600615_EV_21

Natalya Kuzina, 25 (Gorlovka)

2600615_EV_01

Anya Novosyelovka, 25 (Gorlovka)

2600615_EV_27

Evgueniy Issikov, 23 (Gorlovka)

viktoria

Viktoriya Kovalchuk, 16 (Gorlovka)

vladimir

Vladimir Novomirsky, 23 (Gorlovka)